Hallo.

Louisa Westra, eigenaar van Uitgeverij Mooiismooi, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

In het kort

Ik heb deze privacyverklaring opgesteld om mijn en jouw privacy te waarborgen. Op deze pagina vind je meer informatie over het verzamelen en verspreiden van informatie voor de website Louisa Westra/website.

Informatie automatisch vastgelegd

Deze website maakt op dit moment geen gebruik van verschillende webanalysetools (zoals Google Analytics) om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Cookies uit- en inschakelen

Cookies make the web tick, and hold it together. Maar… Je hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren door de instellingen in je browser aan te passen. Ons Cookiebeleid voldoet aan de nieuwe AVG richtlijnen.

Deze site maakt gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zijn nodig om de website te laten werken. Een voorbeeld van een functionele cookie is het opslaan van de producten die de bezoeker in het winkelmandje plaatst. Ook als je ‘ingelogd blijven’ aanvinkt bij het inloggen, worden cookies geplaatst. Bij een later bezoek word je dan automatisch ingelogd, wat voor veel gebruikers erg prettig werkt. Deze voorbeelden vallen in de categorie functionele cookies.

Externe links

Deze site bevat links naar andere sites. Louisa Westra is niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van dergelijke websites.

Persoonlijke informatie

Wanneer je een vraag achterlaat, vraag ik om jouw naam en e-mailadres. Als je een product koopt, vraag ik ook om jouw naam en e-mailadres. Ik gebruik jouw gegevens, zoals je e-mailadres en andere informatie alleen om contact met je op te nemen over updates op deze website. Jouw persoonlijke informatie zal voor geen enkel doel aan iemand worden doorgestuurd.

Veiligheid

Deze site heeft beveiligingsmaatregelen getroffen om verlies, misbruik en wijziging van de informatie onder de controle van de website te beschermen.

Contact opnemen met ons

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, de praktijken van deze site of hoe jouw informatie op deze website wordt gebruikt, kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar hallo@louisawestra.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Louisa Westra/website verwerkt je persoonsgegevens in haar administratie wanneer je gebruik maakt van onze diensten (klanten) of wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • IP adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via hallo@louisawestra.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

louisawestra.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief/e-book/cursus
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • louisawestra.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik maak geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, bijvoorbeeld, door je kredietwaardigheid aan te tasten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen die vastgesteld zijn door de Belastingdienst voor de volgende persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Gegevens van onroerende zaken en rechten op onroerende zaken 10 jaar Wettelijke verplichting
Basisgegevens als het grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, voorraadadministratie, in- en verkoopadministratie en loonadministratie 7 jaar Wettelijke verplichting
E-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering 7 jaar Wettelijke verplichting
loonbelastingverklaringen of formulieren met de gegevens voor de loonheffingen, kopieën van het identiteitsbewijs en kopieën van beschikkingen of verklaringen die je van je werknemer hebt gekregen 5 jaar Wettelijke verplichting

Bron: Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website gebruikt technische en functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website is gekoppeld aan GA4 en gebruikt analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy, m.a.w. privacygevoelige informatie wordt niet opgeslagen. Wij gebruiken GA4 alleen om het aantal bezoekers te meten en een inzicht te krijgen in welke pagina’s er bezocht worden.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door louisawestra.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@louisawestra.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hallo@louisawestra.nl.

Levering & Retourzendingen

Paperbacks worden ‘Print on demand’ gedrukt wanneer een boek is besteld. Je kunt je bestelling binnen vier werkdagen verwachten.